Læs hele pdftakstregulativet 219.36 KBher

Startafgift. alle priser + moms

For hver start betales en startafgift beregnet på grundlag af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftfartdygtighedsbeviset / flyvehåndbogen.

For hver påbegyndt 1000 kg:
40 kr. mindsteafgift 80 kr.+ moms

Årskort til fastvinget luftfartøj

For luftfartøjer med størst tilladte startvægt i henhold til luftdygtighedsbeviset / flyvehåndbogen på max 5.750 kg.

Prisen på et årskort til et fly er 400 kr. pr. påbegyndt 1000 kg. startvægt, dog mindst 1600 kr.

Årskort for fly dækker start- og opholdsafgifter for en periode på 12 måneder, dette følger altid kalenderåret.

Et årskort gælder for et specifikt luftfartøj.
Et årskort kan ikke overflyttes til et andet luftfartøj, medmindre det er solgt.

Liftafgift

Liftafgift betales for faldskærmsspring på Kolding Lufthavn. Afgiften betales udover årskort til fly og
startafgifter.

Liftafgift udgør for:

fly under 1999 kg.: 45 kr. pr. lift
fly over 2000 kg.: 150 kr. pr. lift
for tandemspring, der ikke udføres i klubregi: 100 kr. pr. lift.

Opholdsafgift ved ophold over 6 timer

For et luftfartøjs ophold på lufthavnen i det fri betales en opholdsafgift på 8 kr. for hver påbegyndt 1.000 kg af luftfartøjets størst tilladte startmasse i henhold til luftfartdygtighedsbeviset / flyvehåndbogen. Minimumsafgift er 40 kr. pr. døgn.

Åbningsafgift

For åbning og benyttelse af lufthavnen til IFR flyvning udenfor normal AFIS tjenestetid betales en afgift på 300 kr. pr. påbegyndt halve time fra det tidspunkt, hvor lufthavnen efter anmodning åbnes, og til flyvehandling er tilendebragt. Der betales altid for mindst en time.

Afgiften betales som et tillæg til almindelige afgifter.

Hvis åbning af lufthavnen ikke sker i direkte tilslutning til den normale AFIS tjenestetid, eller hvis der ikke er afgivet varsel om åbning i henhold til AIP, beregnes der åbningsafgift for minimum 3 timer.